(1)
Kamil, F. Analisis Kepadatan Tanah Dengan Pengujian California Bearing Ratio (CBR). RIGID 2022, 1, 42-48.